Hej, allihopa!

Här kommer en liten rapport om de fladdermöss som vi inte kunde höra när vi var på Gotland.

Inspelningar gjordes under 8 nätter, 29 maj – 6 juni. Sammanlagt 2365 st, varav de som innehöll fladdermöss fördelades såhär:

Nordfladdermus Trollpipistrell Gråskimlig fladdermus Myotis
Holmhällar 29 – 30 maj 16 9 3
Holmhällar 30 – 31 maj 37 2 32
Holmhällar 31 maj – 1 juni 218 3 279
St Karlsö 1 – 2 juni 279 2 263
L Karlsö 2 – 3 juni 8 2 12
Sudersand 3 – 4 juni 185 1 5
Sudersand 4 – 5 juni 264 5
Sudersand 5 – 6 juni 20 4

Nordfladdermusen var mycket vanlig med Myotis-arter på andra plats. Får se om jag kan urskilja några olika arter där. Trollpipistrellen är relativt vanlig på Gotland och den pipistrell som man kan räkna med där.

En  fylligare rapport kommer här efterhand med ljudexempel.