Ett urval inspelningar av ekopejlingsljuden från svenska fladdermöss. Bakgrunden är att jag vill samla vad jag tror att jag har lärt mej och även dela med mej till andra. Det är en högst personlig sammanställning.
De flesta inspelningarna är gjorda med Pettersson D500X och alla presenteras med programmet BatSound.
Inspelningarna görs med en samplingsfrekvens på 500 kHz vilket gör det möjligt att skapa detaljrika spektrogram.
För alla arter visas spektrogram för en arttypisk sonarsekvens följt av några olika exempel. De är i regel 2 s långa och med frekvensområdet 0 – 100 kHz för att man ska kunna jämföra olika inspelningar. Det går att lyssna till alla presenterade spektrogram med den inbäddade mediaspelaren ovanför spektrogrammet. Då är de tidsexpanderade 10 ggr. Originalinspelningar finns att ladda ner via en länk i bildtexten. Om de är gjorda med D500X har de sin ursprungliga längd (3 eller 4 s).

Inspelningarna har ofta gjorts genom att detektorn placeras ut under kvällen och ställts in för att starta automatisk inspelning ungefär vid solnedgången och stängas av vid soluppgången. Detektorn sätts upp i ett träd eller placeras på en sten och får lyssna efter ljud. När något hörs spelas 4 sekunder in och spars på ett minneskort. På inspelningsplatsen i Lillehem sitter detektorn inomhus och mikrofonen en bit därifrån 5-6 m upp.

I bildtexterna förkommer:

  • Originalfilens namn (Ladda ner: högerklicka, spara länk som…)
  • Den tidsexpanderade ljudfilen i mp3-format (för nedladdning)
  • Datum, tidpunkt, plats med koordinater angivna i SWEREF99
  • Länk till Google Earth (Klicka, och du flyger direkt till inspelningsplatsen)

.

Ett avsnitt Ljudanalys är tänkt att ge en bakgrund till hur fladdermössen använder ekopejling och lite om varför  inspelningarna ser ut som de gör. Förklaringar till en del av de termer som används finns i det avsnittet.
Det bör påpekas att detta bara är en del av artbestämningen. Genom att studera var, hur och när en fladdermus flyger, kan man i många fall få värdefull information för artbestämningen. Detta är dock inget som jag tar upp på de här sidorna.

Vill du veta mer om våra fladdermöss så finns en utmärkt bok:
Fladdermöss i en värld av ekon skriven av Jens Rydell och Johan Eklöf. Vacker och informationsrik.

Gör gärna ett besök på hemsidan ”Fladdermöss i Sverige” eller facebooksidan med samma namn.

/Stefan Nyman