Att artbestämma med hjälp av ultraljudsinspelningar har länge varit dröm för många som sysslar med inventering av fladdermöss. Vid inventeringar kan man ofta få tusentals inspelningar varje natt om man studerar ett område där djuren jagar mycket. Önskescenariot är att kunna använda ett automatiskt artbestämningsprogram som med stor tillförlitlighet kan analysera alla inspelade ljud och göra en korrekt artbestämning.
Vägen dit är fortfarande lång (se här: Auto-ID).
Men man kan komma rätt långt genom att studera ljudens spektrogram; dvs ljudets representation i tids- och frekvensplanet. Om hur spektrogram skapas och kan se ut finns beskrivet här. Att tolka spektrogram.

Men innan man ger sig i kast med artbestämning så är det några saker man bör hålla i minnet.

  • Alla fladdermusarter kan låta som någon annan art.
    Ett exempel är våra tre pipistrellarter
  • Ett inspelat ljud säger oftast mycket mer om vad fladdermusen gör, än vad det är för art!
  • Enstaka ljudpulser är sällan användbara för identifikation. Långa inspelningar ger ofta värdefull information.