Två arter av detta släkte finns i landet.
Nordfladdermusen är en av våra vanligaste fladdermöss och spridd i hela landet.
Sydfladdermusen är mycket ovanlig men kan träffas på i Skåne. Öresund är en gränslinje mellan de två arterna.

Dessa två arters sonogram är oerhört svåra att skilja åt. Genetiskt står de väldigt nära varandra; sydfladdermusen förhåller sig nästan som en ras av nordfladdermusen. Men utseendemässigt skiljer de sig tydligt åt: sydfladdermusen är dubbelt så tung som nordfladdermusen och har en annan färg på pälsen. Att de ändå är så genetiskt lika kan bero på att de relativt nyligen har skiljts åt som arter. Läs mer om detta här.

 

esertext