Barbastella barbastellus     Bbar

Ett mycket typiskt mönster av pulser som inte går att förväxla med något annat. Den låga tonen kommer genom munnen och den höga genom näsan. Läs mer om barbastellens ekolokalisering här.

BbarM00029

BbarM00029, 130820 21:19:47 Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Här nedanför är en detalj ur sekvensen ovan. Man ser nästan alltid ett starkare eko från lägre pulsen.

BbarM00029z

 

Insektsfångande barbastell:

M00036

BbarM00036, 130819 22:22:04 Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Här ett sällsynt fall med två barbasteller på samma inspelning.

BbarM00848

BbarM00848, 130822 03:07:27 Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Automatiska identifieringsprogram kan ibland förväxla den låga barbastellpulsen med nordisk fladdermus. Om man lyssnar, råder inget tvivel. Här är ett exempel på när förväxling kan ske:

EnilBbar