Ungefär hälften av alla svenska fladdermöss tillhör detta släkte och tyvärr har deras sonarer så stora likheter att många är svåra att artbestämma bara på ljuden.

En sammanställning grundad på Michel Baratauds bok kan du hitta här.
Det är en genomgång av de franska arterna så där finns de flesta av dem vi har i Sverige.

Varför just denna ordning på myotisarterna? Taigafladdermusen som är så lik mustaschfladdermusen borde väl vara tillsammans i menyn. Och varför sitter inte dammfladdermusen och vattenfladdermusen tillsammans?

Svaret finns här. Det genetiska avståndet mellan olika arter är inte alltid vad man tror. Exempelvis är vattenfladdermusen och Bechsteins fladdermus mer släkt med varandra än med andra myotisarter. Nordfladdermusen och sydfladdermusen är genetiskt väldigt lika (förklaring till varför det är så svårt att skilja dem åt) och de långörade fladdermössen är mer släkt med barbastellen än med någon annan art.

Så i menyn härovanför och i undermenyerna har jag försökt återspegla den genetiska släktskapen.