Nyctalus noctula     Nnoc

Tidigare ”stor fladdermus”.
Öppen terräng: QCF vid 20 kHz eller strax under, ganska konstant, typiska intervall: 0,5 sek, pulslängd över 20 ms.
Aktiv jakt: Varierande frekvenser över 20 kHz, upp till 30 kHz. Pulsintervall typiskt kring 300 ms, men mycket variabelt.
Pulserna hoppar upp och ner och intervallängden växlar hela tiden oregelbundet. I en längre typisk sekvens av sådan flykt brukar något svep här och där nå ner till 20-kHz linjen.

NnocM00088

NnocM00088, mp3, 150802 01:14:06 Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Nnoc536

NnocM00536, mp3 , 130919 21:53:22 Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

I öppen terräng blir pulserna av typ QCF. Är de klart under 20 kHz och klart över 20 ms så är artbestämningen klar. Det kan inte vara en mindre brunfladdermus utan måste vara den större arten.

NnocREC00027

NnocREC00027, mp3, 110630 00:02:15, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Detalj ur ovanstående. Typisk pulslängd för N. noctula:
NnocREC00027z

Ett annat exempel: I det här fallet är det svårare att mäta längden på pulserna eftersom ekomolnet kraftigt går in i själva pulsen. Här finns mycket växtlighet som ger ekon. Man kan dock mäta några som ligger ungefär vid 25 ms. Frekvensläget är 18-19 kHz. Alltså en klar N. noctula.

Nnoc220

NnocM00220, mp3, 130829 05:37:53, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Hanens sång inspelad i augusti 2017 nära Östra Sallerups kyrka:

NnocM000003,  mp3 170826 20:12:56, Ö Sallerup, SWEREF99: N:6184325 E:420460 Google Earth

Inspelning från Allarps Bjär:

NnocREC00053, mp3, 110812 22:46:42, Allarps bjär, SWEREF99: N:6206507 E:401558 Google Earth