Myotis daubentonii     Mdau

Amplitudmaximum kring 40 kHz. Ofta ses en S-krök kring 40kHz.
Förväxlingsrisk dammfladdermus: Intervallen mellan pulserna är i regel under 100 ms. Dammfladdermusen som är större har oftare intervall som är över 100 ms och dessutom ligger lägre i frekvens.
Eftersom vattenfladdermusen jagar tätt intill vattenytan så syns interferensen med ekot tydligt på nästa alla inspelningar. De syns alltid i oscillogrammet.

Här är en vattenfladdermus som passerar mikrofonen.

MdauM01527a

MdauM01527 150921 05:28:09, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Detalj av spektrogrammet ovan. Den flyger ganska nära (överton syns) antagligen förbi trädgrenarna i närheten (tydlig skugga av ekon runt 40 kHz). Man ser den svaga S-formen som faktiskt kan uppträda hos andra arter. Men ser man S-form och Emax = 40 kHz och pulsen dessutom sakta smalnar av från 40 kHz, så är det mycket troligt vattenfladdermus.
MdauM01527za

Vattenfladdermus jagande över vattenytan.

MdauM00588

MdauM00588, 130824 21:23:25, Hovdala, Hammarmölledammen, SWEREF99: N: 6217522 E: 419694 Google Earth

Detalj av ovanstående. Genom att välja FFT-storlek 2048 ser man interferenserna t.o.m. i spektrogrammet. Läs mer om detta i avsnittet ”Att tolka-spektrogram”

MdauM00588z

Socialt läte:

MdauM02126