Pipistrellus pygmaeus     Ppyg

Energimaximum vanligen mellan 50 och 60 kHz; men kan gå högre och lägre. Lågfrekventa dvärgpipistreller kan lätt förväxlas med sydpipistrell. Längst ner på denna sida visas ett sådant fall som kan tolkas som sydpipistrell alternativt dvärgpipistrell.

Här är en inspelning med två individer, den ena på c:a 58 kHz och den andra på 50-51 kHz. Man kan också utläsa att det är två hannar som försöker göra sig hörda för den andre. Först ger den lågfrekventa ifrån sig en drill varpå den högfrekventa svarar omedelbart. När många individer flyger omkring tillsammans ser man ofta en sån här frekvensseparation.

383

PpygM00383, mp3, 130824 20:50:59, Hovdala, Hammarmölledammen, SWEREF99: N: 6217522 E: 419694 Google Earth

Detalj:
383z

Här är ett annat exempel på dvärgpipistrellens sång. Den kan vara svår att skilja från sydpipistrellen, men här är den invävd mellan pulserna från en absolut säker dvärgpipistrell. Annars anses det att sydpipistrellen ofta har just fyra slag i sin drill, som här.

PpygM00158z

PpygM00158, mp3, 130824 20:50:59, Hovdala, Hammarmölledammen, SWEREF99: N: 6217522 E: 419694 Google Earth

Fångstsurr från en flygande över Hammarmölledammen:

PpygM00311

PpygM00311, mp3, 130824 20:43:35, Hovdala, Hammarmölledammen, SWEREF99: N: 6217522 E: 419694 Google Earth

Detalj av en annan inspelning. Observera hur lokaliseringsljuden övergår i fångstsurr och hur frekvensen ökar!

PpygM00078

PpygM00078, mp3, 150619 03:19:15, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Här är troligen en mycket lågfrekvent dvärgpipistrell som kanske skulle kunna vara sydpipistrell.
Energimax ligger på 48-49 kHz.

JEM00146

JEM00146, 140629 22:39:50, Inspelning: Johan Eklöf

M00146zoom

Pulserna är ganska långa (6-7 ms) och pulsintervallet är 90 ms dvs en puls per vingslag. Detta betyder att fladdermusen flyger i fria luften relativt långt bort från vegetationen och söker byten på relativt långt håll (> 1m). Det finns heller inget tydligt ekomoln direkt efter pulserna vilket visar samma sak. När fladdermöss flyger öppet på det här sättet använder de lite lägre frekvenser än de gör annars, ex vis nära vegetation eller nära marken. I det här fallet 48-49 kHz om man mäter frekvensen vid maxamplitud. Detta är lågt för att vara en Ppyg, med inte så lågt att det kan vara en Ppip. En Ppip som flyger öppet har max amplitud under 45 kHz.