Automatisk artbestämning är värdefullt om man har stora mängder inspelningar. Letar man efter någon viss art eller vill ha ett begrepp om ifall det har varit stor aktivitet av t. ex.  dvärgpipistrellel under natten, så kan det vara  användbart. Tyvärr är det svårt att få en säker artbestämning ifall inte sonogrammen är väldigt arttypiska.

Några exempel:

 

Här är en jämförelse mellan de tre programmen 150505.xlsx.

En artbestämning med Bat Classifier Göingeåsens naturreservat 22 juli 2014: Bat Classifier 140722