Myotis dasycneme     Mdas

Än så har vi inga inspelningar från svensk mark, men våra vänner i Lettland (Gunārs Pētersons) och Tyskland (Petra Bach) har bjudit på dessa inspelningar. Dammfladdermusen flyger ofta inte så nära vattenytan att interferenser uppstår. Dessa inspelningar är dessutom från individer som flyger ganska ensamt. Sonogrammen kan annars likna vattenfladdermusens men med något lägre energimaximum.

Lettisk dammfladdermus:

MdasM04607

MdasM04607 , mp3, 150723 23:28:09, Abelu, Lettland Google Earth

Tysk dammfladdermus:

MdasM00439a

mp3

Detalj:

MdasM00439zb