Pipistrellus pipistrellus     Ppip

Sydpipistrellen är dvärgpipistrellens lågfrekventa släkting; de räknades förr till samma art (dvärgpipistrell, Pipistrellus pipistrellus), men DNA-analys har bekräftat att de är så pass åtskilda att de måste betraktas som skilda arter. Redan på 1980-talet hade man upptäckt att den förekom i två olika former, en med Emax över 50 kHz och en med Emax kring 45 kHz.
Sydpipistrellen är en art som både kan förväxlas med dvärgpipistrellen och trollpipistrellen.

Här en inspelning där Emax ligger i genomsnitt på 45 kHz. Pulsintervallen är klart och tydligt kring 90 ms vilket klart stödjer att det är sydpipistrell (och inte en trollpipistrell).

PpipM01156 (2)

PpipM01156, mp3, 150601 03:23:40, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Detalj ur ovanstående:

PpipM01156za

En annan inspelning gjord i Lunds botaniska trädgård. Emax även här kring 45 kHz men den har klart längre intervall mellan pulserna. Kan det vara en högfrekvent trollpipistrell?

PpipM00028

PpipM00028, mp3, 120827 22:47:20, Lunds botaniska trädgård, SWEREF99: N:6174701 E:387094 Google Earth