I detta släkte finns de två största fladdermusarterna i landet. De har lägre frekvenser på sina lokaliseringsläten än andra arter; kring 20 kHz. För unga människor kan de vara direkt hörbara.

Stor brunfladdermus är en av våra vanligaste fladdermöss i södra Sverige; inte så sällan ses den innan det blivit mörkt.

Den lilla brunfladdermusen däremot är sällsynt, men har konstaterats på olika platser i södra Sverige (Götaland). En koloni har påträffats i Blekinge.