Myotis alcathoe

Fördes tidigare till arten M. mystacinus. Ny art sedan 2001 främst p.g.a. genetiska differenser men även utseendemässigt och för att ha en avvikande ljudpuls. Dess närmaste släkting är faktiskt fransfladdermusen

Nymffladdermusen är en mycket liten art. Dess sonar går aldrig lägre är 40 kHz och man får ha bra inspelningar för att konstatera en sån sak.
Inga inspelningar.