Myotis myotis

Endast ett fynd i Sverige. Inga inspelningar.