För att artbestämma de svårare fladdermusarterna krävs höghastighetsinspelare och ett analysprogram som kan presentera spektrogram. Det är en grafisk representation av ljudpulsen i tre dimensioner: tid, frekvens och ljudstyrka.

Det finns flera tillverkare av höghastighetsinspelare:

Pettersson Elektronik: D1000X (768 kHz), D500X, M500 (500kHz), M500-384 (384kHz) och D240X (307 kHz).
Wildlife Acoustics: SM4BAT (500 kHz) och EMTouch (256 kHz).
Batbox: Baton XD (441 kHz), Griffin (441 kHz).
Elekon: Batlogger (312,5 kHz).
Titley Scientific: Anabat Walkabout (500 kHz).
ecoObs: Batcorder (500 kHz)
Batomania: Horchbox

Vissa av dessa är gjorda för ren loggning; dvs. det finns ingen möjlighet att lyssna direkt.

Inom parentes anges samplingsfrekvensen som är en viktig faktor för att kunna skapa detaljrika spektrogram. För att få en uppfattning om prisbilden, ta gärna en titt på NHBS. Den dyraste är D1000X för över 40.000 kr. Två (EMTouch och M500) kostar under 10.000 kr (c:a 5.000) men de behöver Iphone resp. PC tablet. M500-384 kan användas med valfri platta och valfritt ljudprogram.

Man får lätt tusentals inspelningar om man lämnar detektorn ute under natten. Det är främst regn, blåst och insekter som skapar ultraljud som triggar igång inspelningar. Då har man nytta av t.ex. programmet Batch Scrubber från Sonobat.

För analysen finns många olika alternativ:

BatSound från Pettersson Elektronik
Kaleidoscope från Wildlife Acoustics (ingår i gratisappen för EMTouch)
Bat Explorer från Elekon. För Batlogger. Innehåller automatisk artbestämning. Gratis
Audacity är ett populärt gratisprogram
TF32 Gratis demoversion
BatScan från Batbox
Batexplorer från Elekon. Anpassat till ljudformatet hos Elekons detektorer. Gratis att ladda ner.
Sonobat från företaget med samma namn.
Wavesurfer är ett gratisprogram från studenter på KTH. Hjälp.

Inspelningarna och presentationerna på de här sidorna är nästan alla gjorda med D500x och BatSound, båda från Pettersson Elektronik.