Eptesicus nilssonii     Enil

Stabiliserad rytm: intervall kring 200 ms.
Pulsernas amplitudmaximum ligger ofta kring 30 kHz. Kan gå ner till 27 kHz, dock aldrig till 25 kHz

Några typiska inspelningar:
EnilM00148

EnilM00148, mp3, 130829 00:09:48, Södra Rörum, SWEREF99: N:6198479 E:416965 Google Earth

Detalj:EnilM00148z

En annan lite mer lågfrekvent individ; vad avgör att denna är nilssonii och inte serotinus?

EnilM00020

EnilM00020 , mp3, 150615 22:58:56, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Fångstsurret:

EnilM00071

EnilM00071, mp3, 150725 00:41:35, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Två högtflygande individer, den ena en bit bort:

EnilM14990

EnilM14990, mp3, 150917 03:34:47, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Sociala läten:
EnilM00023c

EnilM00023, mp3, 120808 23:27:49, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth