Pipistrellus nathusii     Pnat

Trollpipistrellens Emax ligger vanligen mellan 35 och 45 kHz. Det finns förväxlingsrisk med sydpipistrellen.

Pulserna i inspelningen här nedanför har Emax på 43-45 kHz. De är ganska korta (4 ms), har en dominerande FM-komponent och de flesta följs av ett ekomoln utan mellanrum. De flyger alltså nära vegetationen och ligger alltså inte i den lägsta delen av sitt frekvensområde.
De flesta intervallen är mer än 100 ms och därtill med längre luckor, allt helt typiskt för denna art. Fladdermöss ger ifrån sig ljudstötar synkront med vingslagen för att ge ljudet extra kraft. I sekvensen nedan finns 5 ställen (vingslag) där sonaren saknas.

PnatM00096

PnatM00096, mp3130908 00:21:38, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

Här är en detalj:
PnatM00096z

Här är ett mer lågfrekvent exemplar:

PnatM00100

PnatM00100, mp3, 130911 21:31:49, Lillehem, SWEREF99: N:6181827 E:442816 Google Earth

En individ som flyger fritt behöver inte använda sonaren så ofta:

PnatM00078

Här är trollfladdermusens fina sång. Mellan den första lilla melodin och drillen hinner den med två normala ekolokaliseringspulser. Spektrogrammet här nedanför visar den första sekunden av inspelningen.

PnatM00069

PnatM00069, mp3, 130911 21:31:49, Slottet, Hovdala, SWEREF99: N:6218484 E:419954 Google Earth

Hermann Engelhard von Nathusius