Släktet Pipistrellus representeras i Sverige av tre arter: Dvärgpipistrellen och sydpipistrellen (som tidigare räknades som samma art) samt trollpipistrellen.
De tre arterna överlappar varandra vad gäller energimaximum i pulserna.
Vid artbestämning får man därför vara noga med att leta upp specifika detaljer.

Tumregler:

  • Under 42 kHz  —  trollpipistrell
  • 43 –50 kHz  —  sydpipistrell
  • Över 50 kHz  —  dvärgpipistrell

Vid bedömningen får man ta hänsyn till pulsernas intervall, form och ekon. Här finns en sammanställning.