Myotis bechsteinii     Mbec

Denna fladdermus är en av de arter som vi eftersöker ganska aktivt nu i Skåne. Sonaren är ganska lik fransfladdermusen men tystare och mjukare. Den känns igen på de stora öronen och är alltså likt de långörade fladdermössen relativt tystlåten. Dessutom har den vanan att ofta flyga högt bland trädkronorna och det gör det ännu svårare att få bra inspelningar.

Inga inspelningar ännu.