Nordfladdermus — Gråskimlig

Ibland går det inte att säkert avgöra om en inspelning kommer från en gråskimlig eller en nordfladdermus. Denna inspelning gjordes i Vittsjö hösten 2013 när de gråskimliga flög omkring och spelade. Förutom detta faktum så talar den stabila frekvenshöjden och de emellanåt långa avstånden mellan pulserna för gråskimlig. Det som talar emot är att frekvensen är väl hög och tittar man bara på enskilda pulser så ligger nordfladdermus nära till hands.

VmurM00484

VmurM00484, 130914 21:35:31, Vittsjö: N:6244074 E:417672 Google Earth